Úvod

Vykonávam školenia /základné kurzy obslúh motorových vozíkov a rozšírenie na všetky druhy / v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) – 1 x za 5 rokov od dátumu vydania preukazu a následne periodický každých 5 rokov – inak preukaz definitívne stráca platnosť  (podľa § 16 zák. č. 124/2006 Z.z.)

Na poskytované školenie mám vydané oprávnenie pre výchovu a vzdelávanie – vydané Národným inšpektorátom práce SR.

 

Formuláre na stiahnutie

Žiadosť na kurz  – 1. strana – Stiahnuť

 

Žiadosť na kurz – 2. strana – Stiahnuť

Kontakt

Michal Britaňák – INVO
Družstevná 520/9, 065 03 Podolínec.
Školiace stredisko oprávnené Národným inšpektorátom práce SR
č. oprávnenia VVZ 0042-06-06.1

Kontakt :
Tel.  052 43 911 31
Mobil  0903 314 448
michal@britanak.sk
www.britanak.sk