Kontakt

Michal Britaňák – INVO
Družstevná 520/9, 065 03 Podolínec.
Školiace stredisko oprávnené Národným inšpektorátom práce SR
č. oprávnenia VVZ 0042-06-06.1

Kontakt :
Tel.  052 43 911 31
Mobil  0903 314 448
michal@britanak.sk
www.britanak.sk